Een ex-bewoner van een woning aan de Colijnstraat in Breda had zijn achtertuin als stortplaats ingericht. Dit bleek na oplevering van de woning, vrijdagochtend.
Toen zagen controleurs dat de achtertuin omgespit, ongelijk en hoger was dan eigenlijk zou moeten. Inspectie wees uit dat de ex-bewoner zijn afval tot en meter diep over de gehele oppervlakte (24m2) had ingegraven. De politie werd gewaarschuwd en nam poolshoogte.
De eigenaar van de woning doet aangifte. Tegen de ex-bewoner wordt proces verbaal opgemaakt voor bodemverontreiniging.