Windmolenparken warmen de aarde op. In de buurt van windmolens kan de temperatuur met 0,7 graden oplopen.
'Windmolens zijn de totems van de milieubeweging maar kunnen nooit meer dan een marginale rol spelen. Er zit maar weinig energie in wind en het is duur om die er uit te halen.'
Wetenschappers aan de State University van New York onderzochten windmolenparken in Texas en kwamen erachter (PDF) dat de oppervlaktetemperatuur in de staat de afgelopen tien jaar is gestegen. Texas is de grootste producent van windenergie in de Verenigde Staten.
De temperatuurstijging zou veroorzaakt worden doordat de windmolens ’s nachts warme lucht naar beneden trekken.
Windenergie moet juist de opwarming van de aarde tegengaan, omdat er in tegenstelling tot traditionele energieopwekking geen broeikasgassen (CO2) bij vrijkomen.
Onderzoek in 2009 wees al uit dat de bouw van windmolens juist tot een hogere CO2-uitstaat kan leiden. Wanneer het niet hard genoeg waait om de turbines draaiende te houden, moeten gasturbines bijspringen. Er is altijd een vangnet nodig van gewone energiecentrales. Daarnaast zijn windmolens nog altijd niet winstgevend.
Hoewel de temperatuurverschillen zich lokaal voordoen, waarschuwen de onderzoekers dat uitbreiding van de windmolenparken invloed kan hebben op het weer. Wolkenformaties en windsnelheden zouden erdoor kunnen worden beïnvloed.
‘Windenergie gaat deel uitmaken van de oplossing van klimaatverandering, luchtvervuiling en energieschaarste,’ stelt Somnath Baidya Roy, een klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Illinois die aan het onderzoek deelnam. ‘Het is van cruciaal belang dat we begrijpen welke invloed windmolens hebben.’
De grootste windmolenparken ter wereld staan nu nog in Texas. Windmolens voorzien in 3 procent van de Amerikaanse energiebehoefte. China timmert echter aan de weg. Elke dag zouden er 36 nieuwe molens in het land verrijzen. Tussen 2006 en 2011 nam de Chinese windenergiewinning met bijna 2.500 procent toe.