DEN BOSCH/VELDHOVEN - Twee broers, een uit Veldhoven en een uit Laren, stonden dinsdagochtend om 11.00 uur tegenover elkaar bij de rechtbank in Den Bosch. Ze streden om de as van hun overleden moeder. De rechter heeft nu bepaald dat de as uitgestrooid moet worden.
De moeder van de mannen overleed op 15 september vorig jaar en werd gecremeerd. Haar laatste wens was dat haar as zou worden uitgestrooid over strand en zee. Aan die wens wilde haar zoon uit Laren graag gehoor geven. Haar Veldhovense zoon wilde echter een deel van de overblijfselen in sieraden voor zijn kinderen verwerken. Zo zouden haar kleinzoons een blijvende herinnering aan hun oma hebben.
De rechter oordeelde dinsdagochtend dat alle as uitgestrooid moet worden. De wens van de overledene is namelijk leidend. De moeder heeft gezegd niet in een potje opgesloten te willen worden en daar moet gehoor aan worden gegeven.
Normaliter duurt het 2 weken voordat de rechter een uitspraak doet. In dit geval werd dit meteen gedaan om de nabestaanden niet langer in onzekerheid te laten verkeren. De as, die in de tussentijd bewaard werd bij een crematorium, kan nu uitgestrooid worden.
De rechtszaak is opmerkelijk te noemen maar niet uniek. De afgelopen 2 jaar heeft de rechter die deze zaak behandelde 4 zaken die gelijkenis met deze vertoonden, afgehandeld.