Met de ietwat wereldvreemde slogan “kanker is een kado” promoot de vrouw het positief denken als een manier om kanker te helpen genezen. Ze is er vast van overtuigd dat je je eigen kanker-lot in handen hebt en dat je zelfs een overlevingskans van 2% kan ombuigen in een succesvolle genezing.
Bovendien promoot de vrouw nog een alternatieve therapie die “Arcturian lichtveld therapie” heet. Mevrouw ziet ze zweven en gelooft dat er een bepaalde helende energie is die wordt doorgegeven door multidimensionele wezens die in de vijfde dimensie leven.
We hoeven niet te zeggen dat de uitspraken van deze vrouw volledig uit de lucht gegrepen zijn, maar toch vroegen we ons af of je het genezingsproces van kanker kan beïnvloeden door positief denken.
Het antwoord blijkt negatief te zijn. Zo zijn er twee studies gedaan op de Universiteit van Pennsylvania waarbij 1.093 kankerpatiënten zijn onderzocht op het effect van positief denken op hun gezondheidstoestand. Uit analyse van de gegevens stelden de onderzoekers vast dat er geen verband was tussen positief denken en de overlevingskans.
Toch kan positief denken helpen om een emotionele grip te houden op de situatie. De Amerikaanse hoogleraar psychologie Scott Lilienfeld zegt hierover: “Hoop en troost maken het leven tijdens zo’n slopende ziekte draaglijker. Maar toch is het belangrijk dat kankerpatiënten zich realiseren dat ze er niet van zullen genezen.”