Het CDA wil dat verkeersovertreders een hogere straf krijgen. De regeringspartij denkt aan het opleggen van een taakstraf of een celstraf. Nu kunnen verkeersovertreders blijven doorrijden, zolang de bekeuringen maar worden betaald.
Volgens het CDA-Kamerlid De Rouwe zijn er verkeersaso's die zich niets van die boetes aantrekken. "Al krijgen ze tientallen bekeuringen per jaar, hun rijgedrag passen ze echt niet aan," zegt hij.
Het CDA wil dat de ministers Opstelten van Veiligheid en Schultz van Verkeer deze groep veelplegers in het verkeer hogere straffen opleggen.
De ANWB pleit voor het vaker toepassen van de educatieve maatregel. Dat is een dure cursus die de overtreder zelf moet betalen en die gericht is op het gedrag van mensen. De ANWB signaleert dat mensen die veel overtredingen begaan ook veel ongelukken veroorzaken, waardoor ze andere mensen in gevaar brengen. "Die mensen zouden eerder bestraft moeten worden", zegt directeur Van Woerkom.
Zowel het CDA als de ANWB pleit ervoor de wijkagent vaker in te zetten. "Een wijkagent moet op de hoogte zijn van de lange lijst boetes en hij moet die overtreder op zijn gedrag aanspreken," zegt De Rouwe. Hij is overtuigd van het succes. "Anonimiteit is een veilige schuilplaats voor veelplegers in het verkeer. Daar moet een einde aan komen."
"De wijkagent kent zijn pappenheimers", zegt Van Woerkom. Volgens hem is het goed dat hij meteen inspeelt op dingen die hij ziet gebeuren. Een proef in Oss daarmee heeft veel succes gehad. "Asociaal gedrag moet aangepakt worden", zegt Van Woerkom.
Donderdag komt het plan van het CDA in de Tweede Kamer aan de orde bij een debat over de verkeersveiligheid.
De VVD heeft al laten weten weinig in het plan te zien. De boetes zijn al verhoogd en we moeten niet iedere maand met een nieuw plan komen, zo zei VVD-kamerlid Aptroot.