Een Amerikaanse organisatie die speelgoed inzamelt voor kinderen, heeft een gift van 4.000 Jezuspoppen geweigerd. De poppen brabbelen niet, maar spreken bijbelteksten uit. De organisatie die de schenking wilde doen zegt 'verrast en teleurgesteld' te zijn door de afwijzing. De pop, die op Jezus lijkt en een baard heeft, reciteert als je op een knop drukt. "Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand weder geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien" (Johannes 3:3), en "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" (Matteüs 22:39), zijn slechts enkele zinsneden. De organisatie 'Toys for Tots Foundation' zegt niet te weten welke geloofsovertuiging de kinderen hebben die de poppen zullen krijgen. "We kunnen geen enkel risico nemen. Straks belandt deze pratende Jezuspop bij een Joodse- of een Moslim familie." Het goede doel is verder van mening dat kinderen gewoon een leuke pop willen voor de Kerst en de vakantie die er aan zit te komen. Dus geen opvoedkundig en religieus verantwoord speeldingetje. "Onzin", zo zegt het bedrijf dat de Jezuspop fabriceert, Beverly Hills Teddy Bear Co. "Iedereen kan er wat aan hebben als hij naar de woorden uit de Bijbel luistert."