Kerstmirakels bestaan nog, dat weet de 22-jarige Niels Bierens uit Eindhout sinds vandaag. Gisteren kreeg zijn moeder een hartaanval en aanvankelijk verklaarden de hulpverleners haar dood na 30 minuten, tot Niels haar in zijn armen nam. Plots kwam de vrouw terug tot leven.
Niels' moeder Josfin Geudens is een busbegeleidster voor gehandicapte kinderen uit Eindhout (Geel). Haar collega-buschauffeur belde Niels gisterenochtend in paniek op toen ze een zware hartaanval kreeg. De jongen haastte zich naar de plek des onheils en trof haar aan in levenloze staat. De toegesnelde hulpverleners werkten ruim een half uur aan haar, maar de monitor gaf aan dat er geen hartslag meer was. Nog ruim tien minuten na de reanimatie stonden Niels, zijn broer en de hulpverleners in shock bij het levenloze lichaam van Josfin.
Niels: "Toen het pas goed doordrong dat mijn ma ons verlaten had, heb ik haar vastgepakt en ben ik met haar gaan praten." Een voorbijganger getuigt: "Het was erg om te zien. De jongen huilde en zei 'Ma toch, ge moogt me niet alleen laten! Ik heb u nog zo hard nodig!' Daarna liet hij de vrouw los en werd hij opgevangen door de hulpverleners, tot er opeens iets onverwachts gebeurde."
De getuige beschrijft het wonder: "Toen Niels zijn ma losliet, zag een hulpverlener dat de vrouw haar vingers bewoog. Ze maten haar pols opnieuw en stelden vast dat ze terug een hartslag had." De vrouw werd onmiddellijk naar het UZ Leuven gebracht waar ze nu in een kunstmatige coma ligt. Niels: "Volgens de dokters klopt haar hart weer normaal. Vanaf 23 december gaan ze meteen kunnen zien of ze hersenschade heeft opgelopen. Haar hersenen hebben tenslotte 10 minuten zonder zuurstof gezeten..."
Toch geeft hij de hoop niet op dat zijn moeder binnenkort terug de oude is: "Mama is een vechter. Ze had een zwak hart en ze zag de laatste dagen enorm af omdat mijn oma - haar moeder - dit jaar is gestorven. Met dit wonder heeft ze duidelijk gemaakt dat ze nu aan het vechten is. Iets zegt me dat ze hier binnen enkele maanden opnieuw woont, gezond en wel, wat de mensen mij ook proberen te zeggen. Ik kan me niet inbeelden dat ze het misschien niet haalt."
Medische hulpverleners zeggen dat zulke mirakels wel te verklaren zijn. Spoedarts Luc Beaucourt: "Ik ken dit geval niet maar er zijn verschillende mogelijkheden. Het kan zijn dat de omhelzing van de jongen de ingespoten reanimatievloeistoffen naar het hart heeft geduwd. Maar er bestaat ook de mogelijkheid dat haar hartspieren door die omhelzing terug op gang kwam, samen met die vloeistoffen. Hoe dan ook heb ik dit zelf nog nooit meegemaakt, maar de vakliteratuur heeft in het verleden al wel enkele van deze gevallen beschreven. Zeg dus nooit nooit."