Een bejaarde man heeft geld dat hij eind jaren veertig uit de kassa van een winkel ontvreemdde gisteren terugbetaald - met rente. Dat heeft de manager