Mensen uit Pijnacker hebben er het komend half jaar een nieuwe manier bij om geld te verdienen: zo veel mogelijk afval produceren. Want als dat gescheiden wordt ingeleverd, betaalt de gemeente per kilo. En niet alleen bij oud papier, maar ook voor plastic, textiel en oude apparaten, trekt de gemeente de portemonnee. 25 cent per kilo textiel of plastic, 5 cent per kilo papier of kleine apparatuur. Volgens de gemeente kan een gemiddeld gezin zo wel 75 euro per jaar verdienen. Het gaat om een proef van een half jaar van de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met afvalinzamelaar Avalex en de nieuwe Nederlandse Recycle Bank Ryck. In de gemeente komen zo zes filialen van deze 'recyclebank', waar mensen hun afval kunnen verkopen. Volgens dagblad De Telegraaf hebben meer gemeenten interesse in het project van Ryck. Nu is het nog zo dat er in de meeste gemeentes moet worden betaald om afval -gescheiden en wel- in te mogen leveren en zijn de afvalstromen die hergebruikt kunnen worden hooguit gratis. De afvalstoffenheffing, die elk huishouden sowieso betaalt, is daarbij volgens onderzoekers ook nog eens veel te hoog.