Een moeder en een vader kunnen het niet eens worden over de naam van hun dochtertje van twee jaar. Al sinds de geboorte noemen beide ouders hun kind anders, maar nu wordt het dochtertje eindelijk officieel ingeschreven in het bevolkingsregister en moet er beslist worden. De rechter moest een keuze maken en hij heeft gekozen voor de eerste naam die de moeder haar spruit bij de geboorte had geschonken. De achternaam had ze al van de vader. Voor alle duidelijkheid: de ouders waren al gescheiden toen hun tweede kindje geboren werd. De vader wilde het kind later zelf laten kiezen. Van het voorstel van de moeder om voor beide namen te opteren, met een streepje ertussen, wilde de man niets weten. De rechter vond dat de bezwaren van de vader vooral ingegeven waren door zijn vastberadenheid om de moeder en haar opvoeding van hun twee kinderen in zijn greep te houden.