Een agent ontsloeg zichzelf uit het ziekenhuis met een infuus nog steeds aan zijn arm hangend zodat hij door kon gaan met het helpen van de slachtoffers van een overstroming. Jiao Jianwu (50) was ingestort en opgenomen met uitputtingsverschijnselen nadat hij drie dagen non-stop bezig was geweest met de hulpverlening in het door overstromingen getroffen Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei in China. Hij was bezig geweest met het plaatsen van zandzakken, verkeersomleidingen organiseren rond de ergst getroffen gebieden of geblokkeerde straten en in het algemeen hulp bieden aan getroffen burgers.
Doctoren schreven hem volledige rust voor en zeiden hem vooral in het ziekenhuis te blijven, maar hij weigerde en ging weer aan de slag. Ik vroeg ze: 'wat kan ik doen vanuit dit bed wat ik niet zou kunnen doen vanuit mijn wagen, collega's helpen'.
Ze zeiden: 'Rusten en een infuus', dus ik liet ze het infuus aanleggen en nam het mee naar de wagen, hing het op aan een boom en ging door met mijn werk.
Water in de stad stond mensen tot het middel op plaatsen en Jiao hielp de radio te bemannen vanuit zijn politiewagen om collega's naar plaatsen te dirigeren waar de nood het hoogst was. Hij zei: 'De plicht roept, mijn collega's zouden niet anders gedaan hebben.