De 200 sterk verwaarloosde en gewonde konijnen, die op
24 mei in Kampen
in beslag genomen werden, zijn in opdracht van de Dienst Regelingen verkocht als slangenvoer. Vier samenwerkende dierenorganisaties hadden eerder aangeboden te helpen bij het herplaatsen van de konijnen.De dierenorganisaties vinden het een schande dat dieren die verwaarloosd en/of mishandeld worden na inbeslagname alleen nog maar van de regen in de drup raken wanneer ze onder de zorg van de overheid komen te vallen. De dierenorganisaties vragen zich af welk nut een Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming ( LID ), Algemene Inspectie Dienst ( AID ), en een dierenpolitie voor mishandelde dieren heeft wanneer de dieren na een inbeslagname mogelijk nog slechter terecht komen en niemand daar zich zorgen om maakt. In april van dit jaar werden door de Dienst Regelingen 2662 verwaarloosde knaagdieren verkocht als voedseldier. Met regelmaat van de klok gebeurt het dat in beslag genomen dieren zoals honden, katten, paarden, knaagdieren of schapen worden geŽuthaniseerd of doorverkocht aan handelaren die de dieren verkopen aan een slachthuis. De Dienst Regelingen plaatst de in beslag genomen dieren bij de door hen ( veelal geheime locaties) aangestelde opslaghouders zonder zich af te vragen of het welzijn van de dieren daar werkelijk gewaarborgd is. Het in beslag nemen van levende have, om wat voor reden ook, zou een uiterst weloverwogen traject moeten zijn en niet moeten worden afgehandeld door een dienst die dieren als goederen behandelt. De samenwerkende dierenorganisaties hebben per brief een gesprek aangevraagd met de vaste kamercommissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ( EL&I).