Hoogeveen hoeft geen bijzondere bijstand te geven voor de begrafenis van doodgeboren kinderen jonger dan 24 weken. Dat blijkt uit de uitspraak van de bezwaarschriften-commissie van Hoogeveen. Sieberen Voordewind was naar de commissie gestapt nadat hij geen geld geld kon krijgen voor een grafje voor zijn doodgeboren dochtertje. De gemeente stelde zich op het standpunt dat de wet geen begrafenis of crematie verplicht stelt voor doodgeboren kinderen van jonger dan zes maanden. Het lichaampje kan volgens de gemeente worden verbrand met andere menselijke resten door het ziekenhuis, of worden begraven in de tuin. Voordewind vindt de gang van zaken afschuwelijk.