Een gruwelijk filmpje uit Soedan waarop te zien is hoe een vrouw zweepslagen krijgt, veroorzaakt internationaal heel wat opschudding. De vrouw zou een broek hebben gedragen en wordt daar op straat letterlijk voor afgestraft. Volgens de strikte Sharia-wetten is dat strafbaar met 40 tot 50 zweepslagen. In het noorden van Soedan heerst een conservatieve versie van de islamitische shariawet. Niet alleen moeten mannen en vrouwen zich apart in het openbaar vertonen, ook alcohol en feestjes zijn er verboden, net als het dragen van een broek door een vrouw. Aanhangers beschouwen dat als obsceen. Afranselingen op straat gebeuren, volgens een Soedanese medewerker van de Wereldomroep Nederland, vrijwel dagelijks. Voor het eerst bereiken dergelijke beelden via YouTube ook de rest van de wereld. Volgens schattingen worden elk jaar tienduizenden vrouwen onderworpen aan lijfstraffen en openbare vernederingen. Vaak gaat het om vrouwen die overspel hebben gepleegd, onzedelijk gekleed over straat zijn gegaan of andere vormen van 'onzedelijk gedrag' hebben vertoond. Slechts een jaar geleden werd de journaliste Lubna Ahmed al-Hussein ginds gearresteerd omdat ze in het openbaar een broek had gedragen. Anders dan de meeste gestrafte vrouwen zocht Lubna juist de publiciteit. Ze nodigde honderden kennissen en ook de media uit om haar zitting bij te wonen, waardoor lijfstraffen er sindsdien als mensenrechtenkwestie worden beschouwd. Ook komt het vaker voor dat gestrafte vrouwen zelf de publiciteit zoeken. De Soedanese autoriteiten beloven intussen te achterhalen wat precies is gebeurd, omdat de straf niet in verhouding staat met het gepleegde 'delict'.