Een moeder beschuldigt een Duitse buschauffeur er van dat hij haar uit de bus heeft gezet, omdat de luier van haar dochtertje teveel stonk. Volgens