Inwoners van de politieregio Noord- en Oost-Gelderland kunnen vanaf 1 november voor een aantal strafbare feiten aangifte doen via Skype met webcam. Het korps is de eerste politieregio in Nederland die deze mogelijkheid biedt. Met de nieuwe mogelijkheid kunnen mensen vanaf elke plek ter wereld op afspraak aangifte doen. Het enige wat mensen nodig hebben is een computer met internetverbinding, Skype, een webcam en een headset met microfoon. Op het afgesproken tijdstip neemt een medewerker van de politie via Skype contact op met de aangever. Vervolgens wordt allereerst de identiteit van de aangever vastgesteld, bijvoorbeeld doordat de aangever een paspoort of rijbewijs voor de webcam houdt. Daarna vindt de aangifte op de normale wijze plaats, met als enige verschil dat de politiemedewerker en de aangever niet in dezelfde ruimte zitten. Als de aangifte is opgenomen, wordt deze schriftelijk uitgewerkt en naar de aangever ter ondertekening verstuurd. De aangiftemogelijkheid maakt onderdeel uit van de aanpak van het korps van cybercrime, zoals heling via verkoopsites en hacken. De politie probeert aan de ene kant de kennis in de organisatie ten aanzien van deze vorm van criminaliteit te vergroten, aan de andere kant moet het voor burgers makkelijker worden aangifte te doen van zaken die met cybercrime te maken hebben. "Het 'aanboren' van nieuwe aangiftekanalen past bij deze aanpak", stelt het korps. Een politiewoordvoerder legt uit dat aanvankelijk alleen van zaken rond cybercrime via Skype aangifte kan worden gedaan, omdat per definitie dit soort strafbare feiten via de computer plaatsvinden. "De slachtoffers zullen er dan ook meer mee bekend zijn. Maar het is de bedoeling op termijn het aantal strafbare feiten waarvan aangifte via Skype kan worden gedaan, uit te breiden." De regio introduceerde onlangs ook al de mogelijkheid van telefonische aangifte.