Het spelen van gewelddadige games kan ervoor zorgen dat mensen beter omgaan met stress en depressies. Dat blijkt althans uit een onderzoek van professor Christopher Ferguson van de Texas A&M International University.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder 103 studenten. 62 mannen en 41 vrouwen. Deze proefpersonen moesten voor het onderzoek een zogenaamde PASAT-test uitvoeren waarbij een eenvoudige reeks nummers steeds sneller oploopt. Dit om een gevoel van frustratie op te roepen bij de deelnemers.
De studenten hadden voorafgaande aan deze test één van de drie geselecteerde games gespeeld (Hitman: Blood Money, Call of Duty 2 en Madden 2007). De sportgame Madden werd in het onderzoek opgenomen om te zien welk effect een actievolle game zou hebben zonder geweld. Tot slot was er ook nog een groepje studenten dat helemaal geen game te spelen kreeg voor de test. Hen werd verteld dat dit door technische problemen niet mogelijk was.
“Er werd geen bewijs geleverd dat het spelen van gewelddadige games een positief of negatief effect had op het agressieve gedrag in het laboratorium”, concludeert Ferguson in het onderzoek. “De resultaten ondersteunen ook niet de theorie dat het kortstondig spelen van gewelddadige games een toename of vermindering van agressie of depressie zou hebben.”
“Daar tegenover staat echter wel dat het langdurig spelen van gewelddadige games geassocieerd kan worden met een vermindering van vijandige gevoelens en depressiviteit na het uitvoeren van een stressvolle opdracht. Proefpersonen die werden blootgesteld aan gewelddadige games waren dan misschien niet minder agressief, maar ze waren zeker minder vijandig en depressief.”
Tot slot meent Ferguson dat gewelddadige games overwogen zouden moeten worden als hulpmiddelen om mensen met verstoorde emoties te behandelen.