In Brussel werken duizenden en duizenden ambtenaren – dag in dag uit! – keihard aan nieuwe wetgeving. Welhaast onvermoeibaar bedenkt men voorschriften die uw leven veraangenamen. Vandaag wordt zodoende de nagelnieuwe Wet op de Etikettering (WE) ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement. Binnen het kader van de oude WE was het al verplicht aan te geven hoeveel kleur- en geurstof een product bevat. Ook de hoeveelheid suiker (koolhydraten) en vet (verzadigd dan wel onverzadigd) moest worden vermeld. In de nieuwe WE moet op het etiket worden vermeld of een product potentieverhogend, of juist potentieverlagend is. Verwarrend is wel dat potentieverhogend, net als kleurstof, wordt uitgedrukt in E-nummers (‘E’ van ‘Erection). Potentieverhogend zijn alle E-nummers boven de duizend (E1000). Potentieverlagend wordt uitgedrukt in C-nummers (‘C’ van ‘Cataclysm’). C1000 is dan de absolute ondergrens.