WOERDEN - Er is iemand die regelmatig boeken leent in de Woerdense bibliotheek en die in alle boeken die hij leent, alle vloeken en godslasteringen doorstreept. De boeken worden daardoor niet meer geschikt voor uitlenen en moeten worden vervangen. De persoon is nog niet gevonden, maar het moet een regelmatig terugkerend lid van de bieb zijn. Vijftien dagen nadat boeken worden teruggebracht, worden de uitleengegevens gewist in verband met de privacy van de leden. Als boeken pas na die termijn opnieuw worden geleend, is niet meer zichtbaar wie de vorige lezer van het boek was. Het komt volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken niet erg vaak voor, dat boeken op deze manier worden gecensureerd. In sommige delen van het land, zoals Friesland en Zeeland en gebieden waar veel strenggelovigen wonen, worden in boeken wel vaker zulke doorhalingen aangetroffen. Daar wordt geprobeerd op voorhand meerdere exemplaren van bepaalde boeken op voorraad te houden.