In het oosten van Europa slaat de economische crisis heel hard toe. Er zijn steeds meer mensen in Polen, Tsjechië, Slowakije en andere landen in de buurt die in armoede leven en het gewone leven niet meer kunnen betalen. Om toch nog op een bepaalde manier aan geld te komen, heeft men in Polen een ‘bedelcentrale’ opgericht. De bedelcentrale is een vereniging voor bedelaars die dagelijks verzamelen. Ze verzamelen en nemen nadien samen het busje naar plaatsen waar veel mensen komen om te bedelen. Zo gaan ze bijvoorbeeld naar winkelcentra. Naderhand moeten ze wel een deel van hun winsten aan de bestuurder van het busje geven. Toch is en blijft bedelen verboden, ook in Polen.