Aartsbisschop Gianfranco Ravasi, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, heeft de Italiaanse bisschoppen gewaarschuwd dat bij de verkoop van kerkgebouwen rekening moet worden gehouden met de bestemming van het voormalige godshuis. "Doordat het aantal gelovigen alsmaar afneemt zijn we helaas gedwongen kerken die veel onderhoud vergen of geen kunstzinnige waarde hebben te verkopen of af te breken. We merken dat helaas ook hier in Rome. Maar we zullen daarbij uiterste zorgvuldigheid moeten betrachten", aldus aartsbisschop Ravasi. Hij gaf het voorbeeld van een kerk in Hongarije waarin zich na verkoop een nachtclub had gevestigd en waar de striptease-act op het altaar werd uitgevoerd.