Een 2-jarig Brits meisje kan doodgaan als ze huilt. Het kind heeft een zeldzame aandoening waardoor haar hart kan stoppen als ze een toeval krijgt. Wanneer het kind angstig is, pijn of verdriet heeft, krijgt ze een Reflex Anoxic Seizure, een toeval waardoor haar huid bleek wordt, haar lichaam verstijft en haar ademhaling en hart kan stoppen, zo meldt The Daily Mail. In de meeste gevallen is er pijn of angst nodig om een toeval op te wekken, maar bij Tianna Lewis McHugh is een huilbui al genoeg. Het meisje heeft al tien aanvallen overleefd.