Op de Malediven, ten zuidwesten van India, heeft de regering een kabinetsraad onder water gehouden. President Mohamed Nasheed wilde daarmee aandacht vragen voor de opwarming van het klimaat. Als het niveau van het zeewater stijgt, dreigen de Malediven onder water te lopen.

De president en twaalf van zijn ministers vergaderden aan een grote tafel, vier meter onder water. Twee ministers konden de duik in het diepe niet maken om gezondheidsredenen. De regeringsleden hadden een duikerspak aan en communiceerden met elkaar via handgebaren en bordjes.

Op het eind van de zitting werd een oproep ondertekend om de klimaatverandering tegen te gaan. Eind van dit jaar moeten in Kopenhagen afspraken worden gemaakt om de uitstoot van CO2 drastisch te verminderen. "Als de Malediven niet kunnen worden gered, dan heeft ook de rest van de wereld geen kans om te overleven.", aldus president Nasheed.

De eilandengroep ligt gemiddeld maar twee meter boven de zeespiegel, als het zeewater een halve meter stijgt, lopen veel eilanden al onder water.