Een Amerikaanse zal haar bezoek aan een baseballstadion nooit meer vergeten. De dame zat er namelijk met haar arm vast in een toilet. De vrouw, wiens