Volgens de autoriteiten zijn de beenderen van 13 mensen aangetroffen op een locatie in de woestijn ten westen van Albuquerque, waar de politie al een maand aan het graven is. Eerst werd er melding gemaakt van 11 doden, later vertelde de politie dat nader onderzoek van de gevonden resten had uitgewezen dat ze afkomstig moeten zijn geweest van 12 slachtoffers. Afgelopen vrijdag werd het dertiende lijk gevonden. Alle beenderen zijn opgegraven op een plek die kortgeleden bouwrijp is gemaakt voor de bouw van huizen. Een lifter deed als eerste de gruwelijke ontdekking. Slechts van twee paar menselijke resten kon de identiteit worden vastgesteld. Zij werden geļdentificeerd als twee vermiste vrouwen die een drugsprobleem hadden gehad en werkzaam waren geweest in de prostitutie.
De politie meent dat de resten daar door één enkele persoon begraven zijn.