Katholieken die de maagd Maria zien verschijnen, zoals in de 19de eeuw in Lourdes het geval was en in de loop van de 20ste eeuw op tal van plaatsen in Europa en Latijns-Amerika, worden verzocht hun visioenen voortaan voor zich te houden. Eerst moeten psychologen en theologen de getuigenis onder de loep nemen. Dat heeft de paus aanbevolen. Bij de Congregatie voor de Geloofsleer heeft hij gevraagd om een document met richtlijnen op te stellen. Er worden immers almaar meer verschijningen gemeld, en Benedictus XVI wil vermijden dat bedevaartsoorden een eigen leven gaan leiden zonder het groene licht van het Vaticaan.