Een leerling schreef alleen "fuck off" op zijn examenpapieren en kreeg hiervoor toch twee punten omdat hij de woorden correct gespeld had. H