Een geschilderd paneel van het graf van Jezus begon tijdens een Paasmis in de Poolse hoofdstad Warschau plotseling hevig te branden, waardoor de kerkgangers in paniek de kerk moesten verlaten, zo heeft het nieuwsagentschap PAP bekend gemaakt. De brandweer denkt dat de fel uitslaande brand is veroorzaakt door een kaars die iets te dicht geplaatst was bij het paneel dat de steen afbeeldt van het graf, waarin het lichaam van de gekruisigde Jezus werd begraven. Al heel snel sloeg de brand over naar een naastgelegen paneel en verschillende kunstwerken in de Sint Andreas Kerk, de kerk van de Warschause kunstenaars, zijn beschadigd. Het vuur verspreidde zich zo snel dat niemand van de 250 kerkgangers erin slaagde het vuur te doven voordat zij in allerijl de dienst moesten verlaten, zo heeft Grzegorsz Trzecick van de brandweer bekend gemaakt.