In Amerika zit een record aantal mensen gevangen in de cel; meer dan 1 procent van de bevolking zit achter de tralies. Dit is een ongeevenaard record dat de overheden van de deelstaten jaarlijks zo'n 50 miljard dollar kost, plus nog een 5 miljard voor de federale overheid, aldus een vandaag gepubliceerd rapport. Met mr dan 2,3 miljoen mensen achter de tralies in het begin van 2008 is de USA nummer n, zowel wat betreft het absolute aantal gevangenen als wat betreft het percentage dat de gevangenen deel uitmaken van de totale bevolking. Zelfs het toch weel heel dicht bevolkte China komt pas met afstand op de tweede plaats. De uitdijende gevangenisbevolking is grotendeel het gevolg van de strengere straffen die sinds het midden van de jaren 80 worden opgelegd. Vooral de minderheden worden hierdoor zwaar getroffen. En op de negen zwarte mannen in de leeftijd tussen 20 en 34 jaar zit achter de tralies. Voor zwarte vrouwen in de leeftijd tussen 35 en 39 is dat n op honderd, vergeleken met 1 : 355 voor blanke vrouwen in de zelfde leeftijdsgroep. In het begin van de jaren 90 hebben veel deelstaten de "three-strikes-you're-out" wetten ingevoerd. Mede als gevolg daarvan is de gevangenisbevolking tussen 1990 en 2000 met ongeveer 80 procent gestegen.