De dagen dat de man alleen en zonder discussie bepaalde hoe er met de gezinsfinancien moest worden omgesprongen is voorbij, zo signaleert de Sunday Te