Een linkse groepering heeft in Hamburg een yuppen toko geplunderd. Gekleed als superhelden als Superman, Spiderman enzovoorts stormden ze een winkel gelegen aan de Grosse Elb Straße binnen en vulden hun winkelwagens met dure specialiteiten. In plaats van af te rekenen overhandigden ze de verbaasde caissières een boeket bloemen. Vervolgens namen ze positie in om een groepsfoto te laten nemen en namen de benen. De politie zond 14 eenheden en een heli uit om de boeven te vangen maar zonder enig resultaat. Een woordvoerder, Bodo Franz, van de Hamburgse politie melde dat dit niet de eerste keer is maar dat al sinds enige jaren deze groep actief is. Totnogtoe kon men niemand arresteren omdat de leden uiterst voorzichtig zijn in hun voorbereidingen en bij verrassing toeslaan. Het doel van de berovingen is om mensen bewust te maken van de oneerlijke verdeling van welvaart. Maar net als de binnenlandse informatiedienst, Verfassungsschutz, heeft men geen resultaat weten te behalen om ook maar één lid van de groep aan te houden of meer informatie weten te verkrijgen. "Ze handelen zo snel en doelgericht dat we er geen vat op kunnen krijgen." Het weinige wat men weet is dat de groep uit meer dan dertig personen bestaat. De activisten gaan doelgericht te werk, nemen alleen de echt dure artikelen als champagne, Kobe biefstuk en exclusieve chocola mee. Hun werkwijze is dat een deel van de groep gaat winkelen en een andere groep binnenstormt en de volgeladen karren meepakt.