Als je geld of dure spulletjes wilde verstoppen, dan deed je dat in een oude sok. Volgens Amerikaanse onderzoekers is deze methode achterhaald. Nu moet de vuile onderbroek daarvoor in de plaats komen. Het zou inbrekers afschrikken om in zo'n broek met remsporen te graaien.