Toen Nel van der Torre uit Spijkenisse in haar voortuin stond voelde ze plotseling allemaal druppels in haar nek en op haar rug. Het bleek poep te zijn. Onder de douche vroeg de inwoonster van de wijk Maaswijk zich af waar dat nu vandaan zou komen. Haar conclusie: het moet een vliegtuig geweest zijn, die boven haar woonplaats het chemisch toilet heeft geleegd. Geen enkele vogel presteert dit. Over een strook van tien meter breed zat alles onder, ook haar auto. Een lozing van een vliegtuig is onmogelijk volgens Roland Wondolleck, directeur van Rotterdam Airport. Tijdens een vlucht het chemisch toilet legen is onmogelijk. Zo’n toilet is een gesloten systeem. Vanwege de drukverhoudingen kan het nooit geopend worden. Wanneer een vliegtuig geland is, wordt de ontlasting er via een slang uitgepompt. Het gerucht dat vliegtuigen wel eens boven zee lozen, verwijst hij direct naar het land der fabelen. Er zijn geen vliegtuigen die dit kunnen. En bovendien, stel dat er ontlasting uit een vliegtuig zou komen, dan zit dat niet over een strook van tien, maar over zeventig meter. Wondolleck vermoedt dat het toch een flinke meeuw geweest moet zijn. Ook de DCMR Milieudienst Rijnmond denkt aan overlast van vogels. We denken dat het een grote soort was, zoals een gans, reiger of zwaan, laat een woordvoerdster weten. Zij vertelt dat er bij de meldkamer nooit klachten van dergelijke aard binnenkomen. In geen geval geen overlast die aanwijsbaar uit een vliegtuig komt. Van der Torre gelooft er niets van. Ze wordt gesterkt in het verhaal van haar buren aan de Maria Kleine-Gartmanstraat, die een aantal maanden eerder met dezelfde overlast kampten. Valerie Themen: ,,Ik stond met mijn vriend naar buiten te kijken, toen ik van alles hoorde.’’ In eerste instantie dacht ze ook aan een vogel, maar die was nergens te zien. Dat kon volgens haar ook niet, want van het dak tot het gras was een strook van twee meter bezaaid met ’lichtbruine klodders’. Het stonk vreselijk. Je zou denken dat er een struisvogel was overgevlogen, maar ja, die kunnen niet vliegen. Als het geen vliegtuig was, wat was het dan wel? ,,Misschien heeft God zitten poepen,’’ zegt Valerie lachend.