De politie van Los Angeles kende onlangs geen genade met een 82-jarige vrouw die er in de ogen van agenten te lang over deed om over te steken: een boete van 114 dollar (94 euro) wegens het hinderen van het verkeer. Het is een schande. Ze behandelden me als een 6-jarig kind dat niet wist wat het aan het doen was, aldus de beboete vrouw, Mavis Coyle.
Volgens Coyle kreeg ze onvoldoende tijd om over te steken en stond het voetgangerslicht al weer op rood voordat ze de overkant kon halen van een drukke weg in Los Angeles. De verbaliserende agent stelt dat Coyle overstak toen het al rood voor haar was. Ik heb liever geen boze burgers aan mijn bureau, zegt politieopzichter Mike Zaboski. Maar nog liever heb ik geen dode voetgangers. De politie van Los Angeles houdt sinds enige tijd de verkeerslichten streng in de gaten omdat er steeds meer klachten zijn over verkeershinder door voetgangers.De politiek heeft de politie van Los Angeles gevraagd onderzoek te doen naar de vaak gehoorde klacht van ouderen dat ze onvoldoende tijd hebben om over te steken bij stoplichten bij grote, brede wegen. De boete die Coyle kreeg moet echter gewoon betaald worden.