De klimaatcrisis heeft verschillende effecten op mannen en vrouwen. Zo stelt de secretaris-generaal van het World Meteorologist Organisation (WMO). "Daarom is gendersensitieve informatieverstrekking belangrijk."

De boodschap wordt ook geuit door de International Gender Champions Climate Impact Group, onderdeel van een organisatie die werd opgericht als een netwerk om gendergelijkheid tot een werkende realiteit te maken. Die groep is van mening dat vrouwen meer moeten worden ingezet bij het verkondigen van de klimaatboodschap. "Vrouwen zijn zeer effectief in het mobiliseren van gemeenschappen bij rampen. Zij staan ​​in de frontlinie bij het voortzetten van het herstel. Vrouwen beschikken bovendien over belangrijke kennis op het gebied van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en zijn sleutelactoren op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie."

Vrouwen worden volgens de WMO zwaarder getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Bij de tsunami in de Indische Oceaan in 2004 kwamen meer vrouwen om het leven. Volgens het WMO een gevolg van het feit dat vrouwen minder vaak kunnen zwemmen, bovendien werden ze belemmerd door hun lange kleding.

Er zijn ook landen waar vrouwelijke boeren behoefte hebben aan andere informatie over weer en klimaat. Een onderzoek uit Senegal wees uit dat, hoewel alle boeren baat hadden bij meteorologische projecties over het weer, vrouwelijke boeren ook behoefte hadden aan informatie over neerslagtekorten en het vroegtijdig stoppen van de seizoensregen. Vrouwelijke boeren begonnen namelijk een maand later aan het planten van hun gewas.

De secretaris-generaal van het WMO laat er geen gras over groeien. "Ik ben vastberaden mijn stem als International Gender Champion te gebruiken om ervoor te zorgen dat genderoverwegingen worden geïntegreerd in het klimaatbeleid. We hebben geen tijd te verliezen. We staan ​​op het kruispunt van ongelijkheid en klimaatverandering en onze strategieën moeten de urgentie van deze tijd weerspiegelen."