Oud-ministers krijgen maar moeilijk een nieuwe baan. Vijf maanden na het officiële ontslag van kabinet-Rutte 3 heeft driekwart van de vertrokken ministers nog geen nieuwe fulltime functie. Dat blijkt uit een inventarisatie van onze politieke redactie.

In januari 2022 heeft het kabinet Rutte-3 officieel het ontslag ingediend. In totaal 11 ministers keerden niet terug in een nieuw kabinet. Drie ministers hadden de AOW-leeftijd bereikt. Acht oud-ministers moeten op zoek naar een nieuwe baan, maar dat is tot nu toe bij twee personen gelukt. Zo wordt Stef Blok lid van Europese Rekenkamer en is Bas van 't Wout aan de slag als strategisch adviseur.

Wouter Koolmees laat weten dat hij bezig is met 'oriënteren op de arbeidsmarkt', Ferd Grapperhaus schrijft op zijn LinkedIn-pagina dat hij 'in transit' is en een 'intermezzo' heeft. Sander Dekker is part-time aan de slag als research fellow bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Een aantal oud-ministers heeft tijdelijke, parttime klussen. Ze zijn bij gemeenten aan de slag om als informateur of formateur een nieuwe coalitie in de gemeenteraad te smeden. Dat doet Wouter Koolmees in de gemeente Rotterdam, Ingrid van Engelshoven in de gemeente Maastricht, Arie Slob in de gemeente Zwolle en Bas van 't Wout in de gemeente Breda.

"Het is heel lastig voor bewindspersonen om weer aan de bak te komen", zegt Rendert Algra. Hij is oud-Kamerlid van het CDA en heeft een bedrijf om oud-politici weer aan een baan te helpen. "Een heleboel mensen, ook werkgevers en opdrachtgevers, weten niet wat een minister nou eigenlijk doet en wat 'ie kan. Onbekend maakt onbemind. Dus nemen ze niet het risico om een minister in dienst te nemen."

Wouter Koolmees (D66, minister van Sociale Zaken) geen nieuwe functie, tijdelijk formateur Rotterdam
Ferd Grapperhaus (CDA, minister van Justitie en Veiligheid): geen nieuwe functie
Ingrid van Engelshoven (D66, minister van Onderwijs): geen nieuwe functie, tijdelijk informateur Maastricht
Arie Slob (ChristenUnie, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs): geen nieuwe functie, tijdelijk informateur Zwolle
Sander Dekker (VVD, minister van Rechtsbescherming): geen nieuwe functie, parttime research fellow NSOB
Barbara Visser (VVD, minister van Infrastructuur): geen nieuwe functie
Stef Blok (VVD, verschillende ministeries): lid Europese Rekenkamer & nationaal coördinator sanctiehandhaving
Bas van 't Wout (VVD, minister van Economische Zaken): strategisch adviseur, tijdelijk formateur Breda
Tom de Bruijn (D66, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking): gepensioneerd
Henk Kamp (VVD, minister van Defensie): gepensioneerd
Ben Knapen (CDA, minister van Buitenlandse Zaken): gepensioneerd
Op 10 januari 2022 is deze bewindslieden officieel ontslag verleend.

De oud-ministers hebben geen behoefte om een nadere toelichting te geven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil uit privacyoverwegingen niet zeggen hoeveel ministers sinds januari een wachtgelduitkering krijgen.

Alle vertrokken ministers hebben recht op een APPA-uitkering. Dat is vergelijkbaar met een WW-uitkering, maar de regels voor politici zijn iets anders. Het eerste jaar is de uitkering 80 procent van het laatstverdiende salaris, daarna geldt 70 procent.

In de eerste drie maanden na een vertrek is er nog geen sollicitatieplicht voor de vertrokken ministers. Wie na drie maanden nog geen nieuwe baan heeft, moet zich melden bij een re-integratiebureau en heeft wel een sollicitatieplicht. Dat betekent dat iemand passend werk moet zoeken en moet aanvaarden.

Hoe lang een oud-minister of ex-politicus een uitkering krijgt, hangt af van het aantal maanden dat iemand politicus is geweest. Een oud-politicus kan maximaal 38 maanden (3 jaar en 2 maanden) een APPA-uitkering krijgen. Een WW-uitkering duurt in principe maar twee jaar, maar kan worden verlengd naar 38 maanden, als dat in een CAO is afgesproken.