Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep een bestuurder veroordeeld tot 95 euro boete wegens laadpaalkleven. De eigenaar van een elektrische MG kreeg op 9 juni 2020 in Noordwijk een boete omdat zijn auto te lang in volgeladen staat een laadplek bezet hield. In april 2021 verloor hij bij de kantonrechter een bezwaarzaak en nu is dat vonnis in hoger beroep bevestigd.

In zijn verdediging voerde de stekkerrijder aan dat het "zou leiden tot de onhoudbare situatie dat een bestuurder bij het voertuig zou moeten blijven om hem te verplaatsen exact zodra het licht groen gaat uitstralen op de laadpaal." Daarnaast is het volgens de advocaat van de MG-rijder onduidelijk welke verkeersregel er precies is overtreden door een elektrische auto te parkeren op een parkeerplaats voor elektrische auto's.

Groene lampjes op laadpaal nummer 51152
De verbalisant die de bekeuring uitschreef, constateerde op de gewraakte junidag om 12u40 dat het geparkeerde voertuig weliswaar elektrisch was en op laadpaalpuntnummer 51152 aan de Boerenburgerweg te Noordwijk aangesloten was met een kabel, maar ook dat een groen lichtje aangaf dat het voertuig volledig opgeladen was.

1 uur en 59 minuten later stond het voertuig nog altijd op exact hetzelfde plek, op dezelfde manier aangesloten, met derhalve ook nog steeds een volledig gevulde accu. En dat mag dus niet, van de Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur Noordwijk versie 3, artikel 16:

“Het juiste en enige toegestane gebruik van een oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur is: als een elektrisch voertuig met de kabel aangesloten is aan de oplaadpaal en/of oplaadinfrastructuur. Indien niet op de juiste manier/wijze wordt geparkeerd op een voor elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaats dan wordt hier op gehandhaafd. Hierbij wordt naar redelijkheid en billijkheid opgetreden. Het langdurig bezet houden van een gereserveerde parkeerplaats met een ander doel dan het opladen dan wel het ‘smart chargen’ is niet toegestaan (het zogenaamde paalkleven).”

In hoger beroep oordeelt het gerechtshof, net als de kantonrechter in 2021, dat een volgeladen voertuig niet meer voldoet aan de voorwaarde om op een laadplek voor elektrische voertuigen te mogen staan. De rechter bevestigt daarmee de beslissing van de kantonrechter - stekkerrijders zijn gewaarschuwd: met een volle batterij parkeren op een laadplek kan je 95 euro kosten.