‎Volgens de Seafarer Covid-19 Welfare Survey van de Bahamas Maritime Authority (BMA) wacht 87 procent van de zeevarenden nog steeds op een prik. Van de respondenten tot nu toe zou 86 procent bereid zijn om het vaccin te krijgen als het zou worden aangeboden en 65 procent zou zich veiliger voelen als ze waren gevaccineerd.‎

‎De eerste resultaten tonen ook aan dat meer dan de helft van degenen die tijdens de pandemie op zee zijn geweest, zijn getroffen in termen van verlof aan wal en het vermogen om op of van het schip te komen. Er komen nog dagelijks meer reacties binnen.‎

‎De enquête wordt ondersteund door internationale scheepvaartorganisaties van overheidsinstanties, instituten, eigenaren en exploitanten, liefdadigheidsinstellingen tot andere scheepsregisters en een aantal grote maritieme bedrijven. Het doel van de enquête is om nauwkeurig informatie te verzamelen van eerstelijns zeevarenden (die overal anoniem zullen blijven), specifiek gericht op hun geestelijke gezondheidsbehoeften voor en tijdens de pandemie. De verzamelde gegevens zullen worden geanalyseerd en gebruikt om inzicht te krijgen in de uitdagingen die zeevarenden hebben ondervonden om doeltreffende oplossingen te ontwikkelen die het bewustzijn vergroten en internationale inspanningen om het welzijn van zeevarenden te verbeteren begeleiden.‎

‎Tom Jenkins, adjunct-directeur en hoofd van de onderzoeksafdeling van de BMA, was verantwoordelijk voor de uitvoering van de enquête. 'De Covid-19-pandemie heeft iedereen getroffen en we willen ervoor zorgen dat elke zeevarende de kans krijgt om zijn mening te geven over hoe ze zijn getroffen. De resultaten van de enquête zullen de industrie helpen om de steun te formuleren die zeevarenden zelf nodig achten.".‎

(vertaald uit het Engels)