Boeren die ongerust zijn over hun digitale beveiliging kunnen gebruikmaken van een gratis agrarische scan, speciaal gericht op de land- en tuinbouw.
Dierenactivisten die de temperatuur in de kippenstal veranderen of de melkrobot opnieuw programmeren? Onverlaten die namens een boer allerlei bestellingen doen.

Vergezocht?
Niet volgens LTO Noord en de MKB Cyber Campus. Die stellen samen met het ROC Friese Poort en ROC Friesland College speciaal voor de agrarische sector een programma beschikbaar dat is ontworpen om de beveiligingsrisico’s bij boeren in kaart brengen. De scan is gemaakt door specialisten van de Cyber Campus. ,,De digitalisering van bedrijfsprocessen in de agrarische sector gaat in hoog tempo. Denk maar eens aan melkrobots en aan klimaatbeheersing in stallen of kassen’’, zegt regiobestuurder Brenda Timmerman van LTO Noord.

,,Wat je kunt aansturen via het internet, moet je ook goed beveiligen. Want ook een boerenbedrijf kan worden gehackt, bijvoorbeeld door dierenactivisten. Dit staat bij weinig agrarische ondernemers hoog op de agenda, terwijl de digitale dreiging toeneemt. Je kunt zelf maatregelen treffen door je IT-omgeving goed te beveiligen. Cyberweerbaarheid is dus geen randzaak, maar een onderdeel van de basis van je bedrijf.”
Boeren die geïnteresseerd zijn in de scan, kunnen of hun bedrijfsgegevens invoeren op een website, of ze kunnen bezoek aanvragen van een bedrijfsadviseur van de Cyber Campus. Die vult dan samen met de boer de gegevens in.

Na afronding van de scan ontvangen agrarische ondernemers een beknopt rapport. Dat geeft binnen 5 minuten inzicht in de digitale veiligheid van hun bedrijf. ,,Na deze scan ben je je als ondernemer veel bewuster van de risico’s die er zijn op het gebied van cyber security. Bovendien krijgt je ook een advies en praktische tips om je IT systeem, software of robots beter te beveiligen’’, zegt Timmerman.
Er kunnen de komende twee jaar zeshonderd agrarische bedrijven in Noord-Nederland worden doorgelicht.