In normale weersomstandigheden liggen de Marker Wadden al best geïsoleerd ten opzichte van het vasteland. Maar tijdens deze winterperiode zijn de eilanden dat helemaal. Twee eilandwachters van Natuurmonumenten zijn momenteel compleet van de buitenwereld afgesloten. De Marker Wadden liggen in het Markermeer dat steeds verder dichtvriest.

De eilandwachters zijn dinsdag met een kleine ijsbreker vertrokken naar de eilandengroep. Eilandwachter Daan Vreugdenhil legt uit: "Wij zijn compleet alleen op het eiland en weten niet voor hoelang. We zien nu per uur hoe het ijs zich om het eiland vormt en beseffen nu echt dat we opgesloten zitten."

Volgens Vreugdenhil is het een hele bijzondere ervaring: "Het is hier doodstil. We horen alleen het ruisen van de wind, het kruien van het ijs en zien dat het landschap per moment verandert. We zijn hier in ieder geval zolang het vriest, maar ook nog als de dooi intreedt en het ijs gaat kruien. We hebben eten voor drie weken."

Volgens Natuurmonumenten kijken de eilandwachters met name hoe de vogels zich gedragen tijdens de winterse omstandigheden. Veel vogels concentreren zich aan de noordkant van de eilandengroep rond een wak in het ijs.

Eilandwachter Mirte Kruit vertelt: "We zien wel tien soorten vogels die rondjes zwemmen om het wak open te houden. Dat is een geweldig gezicht in een voor de rest bevroren Markermeer. Prachtig witte nonnetjes met perfecte zwarte lijnen." Ook slobeenden, wintertalingen, ganzen, krakeenden, de grote zaagbek, wilde eenden, bergeenden en ganzen zijn er te zien.