De nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Het Klavier wordt in december opgeleverd in Rutten, maar er is nog geen stroom. Netbeheerder Liander is van plan per oktober volgend jaar te beginnen aan de benodigde aansluiting. De gemeente Noordoostpolder heeft ondertussen een bio-dieselaggregaat neergezet en wil de kosten verhalen op de netbeheerder.

In Het Klavier komen twee basisscholen, een kinderopvang, een voetbalclub en een tennisvereniging. Het krijgt ook de functie van dorpshuis. In het gasloze gebouw werkt alles op elektra. Volgens de gemeente is een stroomaansluiting noodzakelijk en daarom zijn er maatregelen getroffen. Het aggregaat draait op Co2-neutrale biodiesel en blijft voor een periode van tenminste 34 weken. De kosten hiervan zijn geschat op een kleine 120.000 euro en worden gedekt vanuit het budget voor de aanleg van het MFA.

Al sinds begin april probeert de gemeente de aansluiting in orde te maken. Maar vanaf de eerste aanvraag voor een aansluiting en levering van elektriciteit, heeft de netbeheerder aangegeven geen capaciteit te hebben. De gemeente heeft inmiddels verschillende pogingen ondernomen, maar het gewenste resultaat blijft uit.

De bouw van het MFA begon in januari dit jaar. Het totale project kost meer dan vier miljoen euro. Om kosten te besparen op de inhuur van grondverzetbedrijven hielpen zo'n honderd boeren met het afgraven en vervoeren van grond. De bouw van Het Klavier is bijna klaar. Op 15 december worden de sleutels overhandigd, waarna de verhuizing in gang wordt gezet.