In de Biesbosch is een bijenoverschot ontstaan door illegale bijenkasten. Thomas van der Es, boswachter in het gebied, vreest dat er voor de zeldzame, wilde bijen niet genoeg nectar meer is. "Ik weet niet of ze de winter gaan overleven."

Hij heeft ze niet geteld, maar er staan zeker een paar honderd bijenkasten geparkeerd bij de rand van de Biesbosch, zegt boswachter Thomas van der Es. Ze staan er 'een soort van illegaal', want ze staan niet geregistreerd bij Staatsbosbeheer en bieden wel onderdak aan duizenden bijen die de Biesbosch in trekken. Daar doen ze zich te goed aan de nectar van de balsemienbloem. Om aan te sterken voor de winter.

"Het gaat als een lopend vuurtje, die kasten. En het zijn er veel meer dan pakweg drie jaar geleden. Ze worden te pas en te onpas geplaatst, vaak door imkers uit Duitsland en Belgi├ź, en ik ben er niet zo blij mee."

Het zit namelijk zo: Staatsbosbeheer heeft in de Biesbosch een vergunningensysteem waardoor men precies weet hoeveel kasten er zijn en hoeveel bijen er ongeveer rondvliegen. Maar daarbuiten is geen overzicht.

Van der Es: "Er zijn imkers die hun kasten bij andere grondeigenaren neerzetten, zoals Rijkswaterstaat, boeren, waterschappen, waterwinbedrijven. Daar weten wij niets van, want er is geen registratieplicht."
Boswachter Thomas van der Es maakt zich zorgen om de bijenpopulatie. Boswachter Thomas van der Es maakt zich zorgen om de bijenpopulatie.

"Bovendien stoppen die honingbijen natuurlijk niet bij het bordje 'Biesbosch'", grinnikt Van der Es. "Bijen vliegen 3 kilometer vanaf hun kast uit." Maar de zeldzame wilde bijen moeten het zonder kasten doen. "Die moeten ook zien te overleven."

Denk aan de zandbij, de boshommel, de grote kegelbij. "Sommige komen nergens anders in Nederland voor en zijn echt ernstig bedreigd."

Om te voorkomen dat er nog meer bijen verdwijnen, heeft Staatsbosbeheer een stelregel voor zijn natuurgebieden: per bloeiende plant mag er een x-aantal bijenvolkeren worden geplaatst. "Maar als er van buitenaf een overkill komt van geïmporteerde bijen, is het evenwicht weg."

Staatsbosbeheer durft inmiddels geen risico's meer te nemen en is voorzichtig met het afgeven van vergunningen aan imkers in de Biesbosch. "We willen voorkomen dat er een ongeremde groei komt en dat je achteraf zegt: we hadden dit moeten tegenhouden."
Foto