EINDHOVEN - 1 op de 5 huizen en andere gebouwen in Brabantse dorpen en steden kan worden verwarmd met energie die uit het oppervlaktewater wordt gehaald. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten.

Nu Nederland op zoek is naar alternatieve vormen van energie komt ook Brabantse beken, meren en rivieren in beeld. Uit nationaal onderzoek is gebleken dat de helft van de energie die nodig is voor verwarming en koeling van verstedelijkte gebieden, uit water kan worden gewonnen. Voor Brabant gaat het om eenvijfde deel van de benodigde energie.

Energie uit oppervlaktewater heet thermische energie. Die wordt gewonnen met pompen en warmtewisselaars. De temperatuurverschillen worden omgezet in energie en die wordt met warmtepompen naar gebouwen geleid. Volgens de Unie van Waterschappen is het maken van dergelijke voorzieningen relatief eenvoudig.

Het systeem heeft een bijkomend voordeel. Doordat het oppervlaktewater in de zomer wordt gekoeld ontstaan er minder bacteriƫn en maakt blauwalg minder kans. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings biedt thermische energie kansen om de Brabantse energievoorziening duurzamer te maken.