In de Amerikaanse staat Hawaï ligt een radicaal wetsvoorstel op tafel. Beleidsmakers stellen voor de leeftijd waarop iemand legaal sigaretten mag kopen elk jaar met een decennium op te heffen, totdat in 2024 alleen nog maar honderdjarigen legaal sigaretten kunnen kopen.

Sinds 2016 mogen in de staat alleen mensen van 21 jaar of ouder nog legaal sigaretten kopen; als dit wetsvoorstel erdoor komt, wordt die grens volgend jaar al verhoogd naar 30 jaar.

In 2021 wordt de legale grens om sigaretten te kopen dan 40 jaar en in de daaropvolgende jaren komt daar steeds een decennium bij (50 jaar in 2022, 60 jaar in 2023) tot in 2024 een sprong wordt gemaakt naar de leeftijd van honderd jaar. De opgetrokken leeftijdsgrens zal enkel voor sigaretten gelden en niet voor sigaren, e-sigaretten of pruimtabak.

,,De wetgevende macht vindt dat de sigaret een van de dodelijkste objecten in de geschiedenis van de mens is”, begint het wetsvoorstel, dat door de Democraat Richard Creagan, een spoedarts, wordt gesponsord. ,,We hebben een groep mensen die zwaarverslaafd is gemaakt door een verschrikkelijk slechte industrie die mensen tot slaaf gemaakt heeft van een product waarvan ze weten dat het dodelijk is”, legt hij uit aan de Hawai Tribune-Herald.

Op dit moment krijgt de staat Hawaï jaarlijks zo’n honderd miljoen dollar aan belastinginkomsten binnen dankzij sigaretten. De geleidelijke ban op tabak geeft de staat tijd om andere bronnen van inkomsten te zoeken.