Honderdduizenden Nederlanders maken zich schuldig aan 'landjepik', oftewel het zich illegaal toeëigenen van een stukje gemeentegrond voor uitbreiding van de tuin, de oprit of de woning.

Dat concludeert Björn Hoops, onderzoeker aan de Faculteit Rechten van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitslagen van zijn onderzoek werden maandag gepubliceerd.

Hoops deed onderzoek in vijf Nederlandse gemeenten. In vier daarvan namen bewoners volgens hem op grote schaal publieke grond in beslag. Gemiddeld gaat het om twintig tot vijfenveertig vierkante meter per geval, maar soms zelfs meer dan vierhonderd vierkante meter.

Dergelijke situaties zorgen vaak voor ruzies, als een gemeente haar grond opeist.
Hoops pleit voor een aanpassing van de wet, zodat burgers geen beroep meer kunnen doen op 'verjaring' en gemeenten openbare grond dus voortaan altijd kunnen terugeisen.