De Tweede Kamer zette deze week een punt achter het parlementaire jaar, om te beginnen aan een lang zomerreces. De komende twee maanden blijft zodoende een enorme lijst van 90 spoeddebatten onaangeroerd - aangevraagd door diezelfde Kamerleden, omdat ze niet konden wáchten om juist over deze onderwerpen te debatteren. Kun je nog wel spreken van spóeddebatten? Tegenwoordig heten ze dertigledendebatten en dat lijkt een stuk minder misleidend.

SP-Kamerveteraan Jasper van Dijk wond zich er enkele weken geleden al over op in de podcast Den Haag Centraal. Hij zou graag zien dat de Kamerleden wat zuiniger zijn op hun instrumenten. Dat voorkomt dat je wekelijks zit opgezadeld met 20 Kamerdebatten, 100 moties en 200 Kamervragen. Vooralsnog, zo vermoedt politiek verslaggever Laurens Boven, kunnen de Kamerleden niet wáchten tot Kamervoorzitter Khadija Arib de verlossende woorden 'dan gaan we nu echt het reces in' uitspreekt. Om twee maanden later 'uitgerust en in goede gezondheid' te beginnen aan een nieuw politiek seizoen. Met alvast wat spoeddebatjes op de agenda.