Het bloedalcoholonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is kwetsbaar voor manipulatie. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie, dat in 2017 werd begonnen na de arrestatie van een NFI-medewerkster. De vrouw zou haar eigen bloedmonsters hebben gemanipuleerd, om zo te verhullen dat ze met te veel alcohol op achter het stuur had gezeten.

Na enkele maanden onderzoek concludeert de Inspectie dat NFI-medewerkers met kwaad in de zin een bloedafnametest na een alcoholcontrole op verschillende manieren konden beïnvloeden. Zowel de bloedmonsters zelf, als de registratie, de analyse en de rapportage van de resultaten, bleken te manipuleren (@venzje). Ook kwam naar voren dat het NFI te weinig oog had voor de risico’s van manipulatie. De dienst heeft inmiddels maatregelen genomen.

De NFI-medewerkster blies in oktober 2016 en februari 2017 positief bij een blaastest. Zij vroeg om tegenonderzoek, waarbij bloed werd afgenomen dat werd onderzocht door het NFI. Daaruit kwamen onverklaarbaar lagere waardes tevoorschijn die niet in lijn waren met de uitslagen van de ademanalyseapparaten Ze werd gearresteerd en moet nog voor de rechter verschijnen.