Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat bioscopen in de VS moeten voorzien in speciale tolken voor mensen die zowel doof als blind zijn.

De zaak was aangespannen door de doofblinde Paul McGann, die in Philadelphia naar de film wilde. Hij verlangde een zogenoemde tactiele gebarentolk. McGann maakt in het dagelijks leven gebruik van zo'n tolk. De bioscoop weigerde die te regelen.

Een doofblindentolk houdt tijdens het tolken de handen vast van de persoon voor wie hij tolkt, zodat die de gebaren meekrijgt. Het is een intensieve vorm van tolken, vandaar dat er altijd twee mensen worden ingeschakeld die elkaar af kunnen wisselen.

De rechter verwijst naar de wet voor gehandicapten, waarin staat dat bioscopen hulpmiddelen moeten bieden aan klanten met gehoor-, gezichts- of spraakproblemen. "Zonder een tactiele gebarentolk is het voor een doofblinde persoon onmogelijk de film te ervaren en te begrijpen", bepleitte de advocaat van McGann tijdens de zitting.

Het bioscoopbedrijf overweegt nog in beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat zou onder meer kunnen op basis van een ander onderdeel van de wet, waarin staat dat de voorzieningen niet hoeven te worden getroffen als er sprake is van een "onnodige last". De twee tolken zouden enkele honderden dollars per film kosten.
Filmpje