hr
jaargang -23 - laatste artikel 17-7 18:00 - 74808 artikelen -

Home
Forum
Lid worden

Leden
Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Login onthouden

Login via:
Wachtwoord vergeten.

Veelgestelde Vragen (FAQ)


06. WMR-Index, OT-Index en Avatars

Voor de leden bestaan twee verschillende soorten index, die elk uur automatisch worden bijgewerkt. Er is een WMR-index die gelinkt is aan de artikelen, en een OT-index die gelinkt is aan het Forum. Als je index hoog genoeg is, kan je een avatar aanmaken.

WMR-Index
Aan de hand van het aantal ingezonden artikeltjes en reacties (artikeltjes tellen 2x, reacties 1x, forum reacties 0.5x) wordt je WMR-index bepaald. Aan de hand daarvan, en het aantal forum reacties, wordt je rank weer bepaald:
- WMR-index tot 50: Junior Lid.
- WMR-index tot 75: Lid.
- WMR-index tot 125: Actief Lid.
- WMR-index tot 1000: Seniorlid.
- WMR-index tot 5000: Erelid.
- WMR-index boven 5000: Oudgediende.

Zeer actieve leden, die tevens Erelid of hoger zijn, kunnen op basis van hun activiteiten de titel Stamgast bereiken. Deze titel behouden ze dan een week lang. Elke week worden de Stamgasten van WMR opnieuw berekend.

OT-Index
Aan de hand van het aantal reacties dat je plaatst in het Forum wordt je OT-index bepaald. Voor iedere reactie komt er één punt bij.

Avatar
Een avatar is een kleine afbeelding die altijd onder je nickname verschijnt bij reacties en bovendien is hij te zien op je profiel. Wanneer je WMR-index de 500 punten bereikt, of je OT-index de 1000 punten, kun je een avatar aanmaken. Als je dit te lang vindt duren, kan je ook een t-shirt bestellen. Dan heb je, nadat de betaling ontvangen is, direct de mogelijkheid tot het aanmaken van een avatar. Het uploaden van een avatar kan je doen via de link 'meer...' in je menu aan de linkerkant. De afbeelding wordt verkleind naar 50x50 pixels en het moet een .jpeg (let op de kleine letters!) bestand zijn.


Voorwaarden
 • Je bent verantwoordelijk voor alles wat er onder jouw gebruikersnaam gedaan wordt.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van je wachtwoord.
 • Je mag andere gebruikers niet lastigvallen, treiteren, bedreigen of intimideren. Je mag je ook niet voordoen als een andere gebruiker.
 • Je mag WaarMaarRaar.nl niet voor een illegaal of onwettig doel gebruiken.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je gedrag op, en je gebruik van WaarMaarRaar.nl. Dit geldt ook, maar niet uitsluitend, voor alle data, tekst, informatie, gebruikersnamen, plaatjes, foto's, profielen, geluids- en videobestanden, links ("Content") die je toevoegt aan, post op, of toont op of via WaarMaarRaar.nl.
 • Je mag WaarMaarRaar.nl niet aanpassen, namaken of hacken. Ook het aanpassen van een andere website om een verband met WaarMaarRaar.nl te suggereren is niet toegestaan.
 • Je mag geen ongevraagde e-mail ("Spam") opstellen, of versturen aan andere WaarMaarRaar.nl-gebruikers.
 • Je mag geen malware of ontregelende code aan WaarMaarRaar.nl toevoegen.
Bepalingen
 • We behouden ons het recht voor WaarMaarRaar.nl op enig moment aan te passen of (tijdelijk) te staken.
 • We behouden ons het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op enig moment aan te passen of te veranderen. We raden je daarom aan deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig opnieuw door te lezen.
 • We behouden ons het recht voor om personen het gebruik van WaarMaarRaar.nl te ontzeggen op elk willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen.
 • We kunnen Content verwijderen en gebruikersaccounts sluiten als we daar aanleiding toe zien.
 • Door het verzenden of weergeven van inhoud naar of op WaarMaarRaar.nl geef je WaarMaarRaar.nl - Degosol B.V. wereldwijde, niet-exclusieve en royaltyvrije toestemming tot het vermenigvuldigen, publiceren en distribueren van deze inhoud.
Auteursrechten

Degosol B.V. spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en Degosol B.V. verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden (voogeltje@waarmaarraar.nl), zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende content. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:

 • een beschrijving van de content met in ieder geval de titel, de volledige URL en zo mogelijk de accountnaam van de geregistreerde gebruiker;
 • een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
 • uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat Degosol B.V. met u in contact kan treden.
Nog steeds vragen?
Mocht je met vragen blijven zitten na het lezen van de FAQ, of heb je iets gesignaleerd wat volgens jou in strijd is met de regels, dan kan je het best contact met ons opnemen via de helpdesk.

WMRphp ver. 7.1 secs - Smalle versie - terug naar boven