Intelligente mensen hebben er minder nood aan om zich constant te omringen met anderen. Ze zijn al eens liever alleen. En dat is allemaal heel logisch